Penetapan Standar Maklumat Pelayanan
SK Standar dan Maklumat No. 026/KMA/SK/II/2012
Maklumat Layanan Informasi Publik (SK KMA No.2-144/KMA/SK/VIII/2022)